Επιστροφες κ αλλαγες


Επιστροφές / Αλλαγές
 
 
• Επιστροφές πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα έως επτά [7] ημερών από την ημέρα της επιβεβαιωμένης παραλαβής της παραγγελίας εκ μέρους του Αγοραστή. Απαραίτητη είναι η ενημέρωση της Εταιρείας για την επιστροφή και τον λόγο επιστροφής του προϊόντος, είτε μέσω τηλεφώνου (2130394102) είτε μέσω e-mail στο info@anthe.gr.
 
• Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν κατά το χρονικό διάστημα των επτά [7] ημερών, τότε η Εταιρεία δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή.
 

• Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε:
1. στο κατάστημα της Casanew επί της οδού Κύπρου 59, Γλυφάδα
2. είτε μέσω Courier
 
Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής Πώλησης κ.ο.κ).

• Σε περίπτωση αλλαγής  προϊόντων σε έκπτωση ή προσφορά, αυτά αλλάζονται στην εκάστοτε τιμή έκπτωσης ή προσφοράς και πάντα πριν από τη λήξη των εκπτώσεων και των προσφορών και εντός του διαστήματος των επτά [7] ημερών από την ημέρα της επιβεβαιωμένης παραλαβής της παραγγελίας εκ μέρους του Αγοραστή.
• Εάν  η επιστροφή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, το κόστος επιστροφής βαραίνει την τελευταία.
• Για να γίνει δεκτή η επιστροφή, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και στην αρχική του συσκευασία.
• Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας και μετά από έλεγχο του επιστρεφόμενου προϊόντος.
 
 
ΕΠΙΣΡΟΦΕΣ  ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Προσοχή: Σε περίπτωση που το προϊόν φθάσει σε εσάς κατεστραμμένο, παρακαλούμε να ενημερώσετε την Anthé μέσα στις επόμενες οκτώ [8] ώρες, ώστε να αναλάβει την ευθύνη. Σε εντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η επιστροφή. Το κόστος επιστροφής βαραίνει την Εταιρεία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η επιστροφή είναι το προϊόν να βρίσκεται  στην αρχική του συσκευασία.
 
Στο δέμα της  επιστροφής θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται η απόδειξη αγοράς.
 
Κατά τη  διαδικασία επιστροφής αποδεδειγμένα ελαττωματικού προιόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε πίστωση του λογαριασμού σας για νέα ή μελλοντική αγορά (με πιστωτικό σημείωμα ισχύος πέντε [5] μηνών) είτε επιστροφή χρημάτων προς εσάς.